Poznaj swoje prawa

Czy wiesz, że:

  • Jeżeli w trakcie postępowania podatkowego (kontroli podatkowej) jesteś wzywany na przesłuchanie w charakterze strony, to możesz nie wyrazić zgody na to przesłuchanie, gdyby przykładowo miało ono pogorszyć Twoją sytuację podatkową?
  • Nie musisz sporządzać jakichkolwiek dodatkowych zestawień w trakcie kontroli? Jeżeli są one potrzebne organowi, to jest on zobowiązany sporządzić je sam na podstawie przedłożonych przez Ciebie dokumentów i ewidencji. Nie daj się zastraszyć groźbą potencjalnej kary pieniężnej.
  • Jeśli z jakichś powodów upłynął termin do złożenia przez Ciebie odwołania od niekorzystnej decyzji podatkowej, to są jeszcze inne instytucje procesowe aby ją uchylić? Przykładem może być stwierdzenie nieważności.