Kancelaria ma wieloletnie doświadczenie w pomaganiu Podatnikom podczas sporu z organami podatkowymi. Realizuje swoje usługi w ramach umów stałych lub dotyczących konkretnego postępowania. Obejmują one:

  • Porady, opinie i wyjaśnienia z zakresu obowiązków podatkowych
  • Porady prawne z zakresu prawa pracy
  • Audyt podatkowy
  • Rejestrację działalności gospodarczej, w tym również spółek prawa handlowego
  • Reprezentowanie Podatnika przez wszystkimi organami podatkowymi oraz zastępstwa procesowe
  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych
  • Reprezentowanie Podatnika w postępowaniu egzekucyjnym, starając się by było ono jak najmniej dotkliwe
  • Reprezentowanie Podatnika w postępowaniach dotyczących nieujawnionych źródeł dochodu lub nieujawnionych dochodów w ujawnionych źródłach

Kancelaria może zająć się również inną, choćby najbardziej nietypową sprawą. Zachęcamy do kontaktu.


Wpis na listę doradców podatkowych